Blog Image

This is Africa

Om bloggen

Har ni någonsin deltagit i eller hört en konversion där dessa meningar utbyttes:

Person 1: Har du varit i Afrika?
Person 2: Nej.... eller... ja... alltså, jag har varit i Egypten (eller Tunisien, eller Marocko)....

Egypten ligger i Afrika. Så tillvida att Egypten tillhör världsdelen och kontinenten Afrika. Men i mångas uppfattning är Egypten inte Afrika. I alla fall inte det "riktiga Afrika". Vad är då Afrika, egentligen?

Independence day skrotas till förmån för städning

Afrika Posted on Wed, November 25, 2015 11:47:45

Tanzanias nyvalde president Dr. John Pombe Magufuli har officiellt skrotat firande av Independence Day i December till förmån för nationellt städande. President Magufuli vill med detta initiativ sätta ljuset på att landet lider av kolera, något som skulle kunna undvikas genom bättre sanitet.

President Magufuli har under sin korta tid vid makten redan gjort sig känd (och i vissa kretsar ökänd) för att han gått hårt åt onödiga offentliga utgifter. Kanske är skrotandet av officiellt firande av Independence Day också ett sätt att skära i offentliga utgifter.

Tanzania är i stort behov av att minska onödiga offentliga utgifter, öka intäkterna och öka utgifterna på skola, vård, omsorg m.m. President Magufuli har redan sjösatt flera reformer för att dra ner på onödiga utgifter, bland begränsat offentlig anställdas möjligheter att resa utomlands (och lyfta vidlyftiga traktamenten). Förhoppningsvis kan han starta en reformering av det illa fungerande skattesystemet också för att öka statens intäkter.

Läs merKartor över Afrika

Afrika Posted on Mon, November 16, 2015 12:59:12

Kartan ovan är ritade med den klassiska Mercators projektion vilken skapar en platt karta kontinenter och länders proportioner skiftar kraftigt beroende hur nära ekvatorn eller polerna de är. Allt som ligger nära polerna (t.ex. Kanada och norra Skandinavien) blir mycket större än det egentligen är och det som ligger när ekvatorn blir mycket mindre än det egentligen är. Afrika som till stora delar ligger mellan vändkretsarna blir väldigt litet på denna typ av karta.

Kartan ovan här är ritad med Gall-Peters projektion. Denna kartprojektion gör att formerna på kontinenter och länder blir förvrängda men storleken blir korrekt. Som ni kan se är skillnad på storlek på Afrika (och för den delen Skandinavien) mellan Mercotors projektion och Gall-Peters projektion enorma. På en karta i Gall-Peters projetion framgår tydligt hur stort Afrika egentligen är.

När det handlar om kartor är det viktigt att vårt perspektiv och vår syn på världen med Europa på “ovansidan” och Australien, Sydamerika m.m. på “undersidan” inte handlar om annat än att de kartor över världen vi normalt sett använder utvecklats framförallt i Europa. Vi har därför valt att placera Europa överst men en världskarta skulle lika bra kunna se ut som ovan.

Hur stort är Afrika, egentligen?

Så om klassiska kartor visar fel, dvs. visar Afrika som mycket mindre än vad det egentligen är, hur stor är då Afrika, egentligen?

Afrikas landyta är drygt 30 000 000 kvadratkilometer vilket är nästan tre gånger så stort som Europa (lite drygt 10 000 000 kvadratkilometer) och nästan dubbelt så stort som Sydamerika. Afrika är större än USA, Kina, Japan, Västeuropa, Östeuropa, Indien och Mexiko tillsammans.

Lite jämförelser
Flygsträckan Stockholm-Alexandria (Egypten) är cirka 3 260 kilometer. Sträckan Alexandria-Kilimanjaro (cirka halvvägs genom Afrika från Alexandria) är 3 900 kilometer.

Det innebär att om ni flyger från Stockholm till Kilimanjaro är ni inte ens halvvägs när ni flyger in över Egypten.

Flygsträckan Alexandria-Rovaniemi är cirka 3 940 kilometer. Varför är det intressant kanske ni nu frågar er? Mest för att Rovaniemi sägs vara hem till jultomten och jag gillar slutsatsen att:

Afrika är så stort att halvvägs genom Afrika är lika långt som från Saharaöknen till jultomten.Falsk historia om kidnappade svenskar i Tanzania

Afrika Posted on Wed, April 29, 2015 16:37:41

Den 10 april 2015 publicerade Expressen nyheten att tre
svenskar kidnappats i Tanzania, under rubriken ”Tre svenskar på resa kidnappade i Tanzania”. Artikeln gavs stort
medialt utrymme, den fick löpsedeln samt sidorna 8, 9 och 10 i den tryckta
tidningen och publicerades även på nätet. Expressen skrev inte vilken källan
till informationen om de saknade svenskarna var (de hänvisade endast löst till
att citat; Svensk polis har fått in en
anmälan om kidnappning
), inte vilka dessa tre svenskar var, varifrån de
kom, vad de gjorde i Tanzania, vem som kidnappat dem, var de blivit kidnappade
eller av vilken anledning.

Det visade sig fyra dagar senare att historien var falsk. UD
skrev den 14 april i ett uttalande till TT, citat: “UD har ingen information som tyder på att några svenska
medborgare försvunnit i Tanzania”

Expressen och alla de medier som spred Expressens
rapportering har låtit denna del av historien passera i tystnad. De har valt
att inte skriva att de hade fel, inga svenskar saknas i Tanzania.

Jag anser naturligtvis att det
på alla sätt är bra att det inte är några svenskar som blivit kidnappade i
Tanzania. Däremot anser jag att det är djupt olyckligt att historien
överhuvudtaget publicerades, till synes utan att fakta kontrollerades. Denna
typ av medial uppmärksamhet är naturligtvis skadlig för Tanzanias besöksnäring.
Tanzania är ett fattigt land men också ett land med stark tillväxt och stark
framtidstro. Turismen är en av landets viktigaste näringar och en viktig del i
landets ekonomiska utveckling. De som arbetar inom turismen i Tanzania är
beroende av att turister från USA, Kina, Europa (däribland Sverige) upplever
Tanzania som ett tryggt land att besöka. Eftersom Tanzania för många resenärer är
ett nytt resmål är landets förtroendekapital skört. De svenskar som planerar
att resa till Tanzania vet lite om landet eftersom det exponeras lite i Sverige
och få i Sverige känner någon som har varit där. Tanzanias svaga förtroendekapital
beror alltså inte på att landet de facto är farligt att besöka utan på att de
som vill resa dit har begränsad kunskap om landet.

På så vis menar jag att exponering som den i Expressen och
annan media 10-13 april skadar Tanzanias besöksnäring och därmed även direkt de
som arbetar i Tanzanias besöksnäring. Anställda inom besöksnäringen i Tanzania
har ofta långt mer otrygga jobb än i exempelvis Sverige och negativ publicitet
kan därför snabbt leda till att människor förlorar sina jobb på grund av att
turisterna blir färre. Jobb som de är fullständigt beroende av för att försörja
sig och sina familjer eftersom Tanzania inte har samma sociala skyddsnät som
många länder i Europa.

Tanzania är ett fantastiskt land att besöka med världsunika
attraktioner som exempelvis Serengeti, Ngorongorokratern, Selous Game Reserve,
Kilimanjaro och Zanzibar. Tanzania är också ett tryggt land att besöka, ett land
med förhållandevis låg kriminalitet och en historia utan interna konflikter.
Både 2012 och 2013 besökte drygt 12 000 svenskar Tanzania (källa: Tanzania
Tourism Board). Detta representerar en kraftig uppgång jämfört med åren
2008-2011. Negativ publicitet riskerar att leda till att antalet svenskar som
besöker Tanzania återigen sjunker.

Tyvärr är inte Expressens och övrig medias rapportering om de påstått
kidnappade svenskarna en enskild händelse utan snarare en del i ett mönster.
Medial bevakning av Afrika tenderar att fokusera på det negativa.

Jag uttrycker härmed en ödmjuk
önskan om att Expressen berättar att artikeln de skrev var felaktig, inte
baserad på kontrollerad fakta och att de beklagar de negativa konsekvenser som
deras felaktiga publicering orsakat.